Styret

Styret i NFMP består av

Emiel Janssen, SUS
Seksjonsleder for kvantitativ og molekylær patologi
Daglig leder laboratoriet for molekylær biologi
Leder for forskningsgruppa avdeling for Patologi
Professor II, UiS

Hege G. Russnes, MD, PhD
Senior Consultant, Dept. of Pathology
Researcher, Dept. of Cancer Genetics, Institute for Cancer Research
Oslo University Hospital, Radiumhospitalet

Trude Haga Flatås (bioingeniør)
Seksjonsleder for Genteknologisk seksjon
Avdeling for Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi
Akershus Universitetssykehus

Ying Chen, AHUS

Thomas Berg, UNN

Olav Vintermyr, HUS