Kurs og møter

DM arena arrangerer møte om persontilpasset medisin:

https://www.dagensmedisin.no/dm-arena/persontilpasset-medisin/

Legeforeningen arrangerer kurs i  Molekylær patologi

https://spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/klinisk-molekylerpatologi-2019-11-04

Nordic Alliance for Genomic Medicine arranger Symposium/workshops  Genomikk:

https://nordicclinicalgenomics.org/events/nacg-symposium-and-8th-workshop

Norsk portal for medisinsk-genetiske analyser

På disse nettsidene kan du få oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge. Her presenteres DNA- og kromosomanalyser ved arvelige sykdommer, inkludert syndromer; samt genetiske analyser av cancerceller – cancercytogenetikk / molekylær patologi.

https://www.genetikkportalen.no/