Arbeidsgrupper

Arbeidsgruppene skal fokusere på spesielle tema innenfor molekylær patologi. Målet er at de skal ha en sentral rolle i koordinering og fagutvikling i feltet og bidra til å etablere nettverk mellom laboratoriene. Arbeidsgrupper etableres etter følgende kriterier:

 • NFMP styret får innspill om ønsker/behov
  • Definerer mandat
  • Peker ut leder og foreslår medlemmer
 • Man skal tilstrebe medlemmer fra alle fire helseregioner og med variert yrkesbakgrunn
 • Minst et styremedlem er med
 • Størrelse på gruppene kan variere
 • Forslag til arbeidsgrupper: Implementering av NGS i molekylær patologi, Kvalitetssikring, Hematopatologi, CNS-patologi, HPV- masseundersøkelse mot livmorhalskreft

 

Arbeidsgruppe I, implementering av NGS i molekylær patologi.

Styret har vedtatt at denne arbeidsgruppen skal etableres

 •  Mandat:
  • Få oversikt over status ved de ulike laboratoriene
  • Beskrive muligheter for samhandling
   • Teknologi
   • Valg av tester
   • Tolkninger, nasjonal standard/veileder
   • Kvalitetssikring
   • Protokoller (fra ekstraksjon til tolkning/besvarelse)
   • Takster/refusjon
  • Diskutere standardisering og funksjonsfordeling av tester
 • Leder: Leonardo Meza-Zapeda, OUS, Oslo
 • Foreslåtte medlemmer:
  • Hongyan Dai, St.Olav, Trondheim
  • Kristin Aaberg, UNN, Tromsø
  • Aida Slewa, SUS, Stavanger
  • Vahid Bemanian, Ahus, Oslo
  • Lars Helgeland, HUS,     Bergen
  • Thomas eller Emiel, NFMP