Kurs og møter

DM arena arrangerer møte om persontilpasset medisin:

https://www.dagensmedisin.no/dm-arena/persontilpasset-medisin/

Legeforeningen arrangerer kurs i  Molekylær patologi

https://spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/klinisk-molekylerpatologi-2019-11-04

Nordic Alliance for Genomic Medicine arranger Symposium/workshops  Genomikk:

https://nordicclinicalgenomics.org/events/nacg-symposium-and-8th-workshop

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *