Nyttårshilsen fra styret i NMFP

Vi ser for oss et 2019 med fokus på nasjonalt samarbeid og fagutvikling for å styrke norsk molekylærpatologi! Styret i NMFP har lyst å dele noen betraktninger om året som er gått og også litt om hva vi håper kan komme i det nye året. Oppstartsmøtet høsten 2017 etterlot seg et inntrykk av mange miljøer med høyt engasjement og mye kompetanse spredt ut over det ganske land. Vi i molekylærpatologi jobber i ulike typer laboratorier; noen er store med mange ansatte mens andre driftes av relativt få personer. Noen labber ligger samlokalisert med patologiavdelingene, mens andre er lokalisert sammen med andre sykehuslaboratorier. Uansett organisering er det noen fellestrekk som er slående:

– – De fleste av våre analyser er på kreftsvulster

– – Fagområdet vårt utvikler seg raskt p.g.a. en eksplosiv metodeutvikling, økt kunnskapsnivå og mer målrettet molekylær behandling av mange kreftsvulster

– – Flere «nye» molekylære tester ønskes av klinikere innen nesten alle fagområder og overfor stadig flere større pasientgrupper

Vi erfarer nok alle problemer med «å få endene til å møtes» med en slik ekspansiv økning i aktivitet og at dagens refusjonsordninger ikke er tilpasset vårt fagfelt. Diagnostikk av tumorvev er grunnlaget for persontilpasset/presisjonsmedisin i kreftbehandlingen. For oss som jobber i molekylærpatologi er ikke «persontilpasset» medisin noe nytt konsept. Vi har allerede opparbeidet oss en betydelig kompetanse på å velge ut hvilke molekylære analyser som skal utføres/tilbys utfra klinikk og histopatologisk vurdering. Og ikke minst – molekylærpatologi er et fag som håndterer et stort spekter av prøvemateriale noe som forutsetter at våre analyser må ha protokoller som kan håndtere både celleaspirater, ferskt- og fiksertvev inklusivt blod- og benmargsprøver. For oss er det viktig å ha kontroll på prøvematerialet når vi vurderer analyseresultatene. Ofte må vi ta ut bare deler av et preparat (HE-blokk) ved makrodisseksjon for å sikre at prøvematerialet inneholder tilstrekkelig med kreftceller.

Vi ser at NGS blir en svært viktig metode for å kunne håndtere krav om mange genanalyser på kreft. Selv om NGS har etablert seg som en internasjonalt anerkjent metode i molekylær diagnostikk så er det fortsatt ingen nasjonal standard eller implementeringsplan for slike analyser slik at tilgang ser ut til å variere betydelig nasjonalt.

Styret har vi brukt oppstartsåret til å definere noen saker som vi tror det er viktige at NFMP tar tak i: – Nasjonalt samarbeid for å bidra til implementering, kompetanseutveksling, standardisering og kvalitetssikring av NGS baserte analyser – Fokus på takster og koder tilpasset molekylærpatologi

Dette ser vi på som en god start. Det er mange flere områder vi bør jobbe sammen på for å utvikle vår kompetanse, utvikle fagområdet og for å bidra mer inn i ulike nasjonale fora. Vi ønsker å jobbe for alle yrkesgrupper i vårt fagområde og sikre relevant tilleggsutdannelse for de yrkesgruppene som jobber innen molekylærpatologi. For å få til dette håper vi at mange vil bli med i foreningen og jobbe med oss for å bygge et sterkt og sammensveiset fagmiljø i molekylærpatologi i Norge. Første «kick off» i den sammengheng blir det kommende årsmøte i Trondheim 6. mars. Vi håper at så mange som mulig av dere kan bli med på årsmøtet– vi har satt sammen et spennende program! !

Godt nytt år og håper vi sees i Trondheim!             Beste hilsen Hege, På vegne av styret i NFMP

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *