Velkommen til nettsiden for Norsk Forening for Molekylær Patologi
– en underforening av Den Norske Patologforening

Kurs og møter

DM arena arrangerer møte om persontilpasset medisin:

https://www.dagensmedisin.no/dm-arena/persontilpasset-medisin/

Legeforeningen arrangerer kurs i  Molekylær patologi

https://spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/klinisk-molekylerpatologi-2019-11-04

Nordic Alliance for Genomic Medicine arranger Symposium/workshops  Genomikk:

https://nordicclinicalgenomics.org/events/nacg-symposium-and-8th-workshop

Oversikt over nyttige dokumenter ved innføring og bruk av NGS i molekylærpatologisk diagnostikk

På veien av NFMP har Thomas Berg samlet inn en del dokumenter som sikkert er interessant for alle som jobber med eller er interessert i molekylær patologi. O

Next Generation Sequencing (NGS) er en avansert molekylære analyse som har blitt tatt i bruk, eller er i ferd med å bli tatt i bruk i molekylær kreftdiagnostikk ved flere patologiavdelinger i Norge. NGS er en meget kraftfull og avansert metode for å undersøke ulike typer genetiske endringer i kreftsvulster, men samtidig er metoden meget kompleks og stiller store krav til laboratorier som etablerer NGS. Som enhver diagnostisk metode er viktig at laboratorier som tar i bruk NGS etablerer nødvendig kompetanse og sikrer tilstrekkelig kvalitet på undersøkelsene.

Det foreligger få formelle krav fra myndighetene for denne type diagnostikk i Norge, men det det er viktig at laboratoriene validerer metoden grundig før den tas i bruk i diagnostikk. Det er utgitt flere gode internasjonale retningslinjer for etablering og validering av NGS, samt retningslinjer for tolkning og rapportering av resultat.  Association for Molecular Pathology  (AMP) spiller en sentral rolle i utarbeidelse av retningslinjer for bruk av NGS i klinisk praksis. NGS-gruppa i NFMP anbefaler at disse retningslinjene legges til grunn for norske laboratorier som etablerer NGS-basert diagnostikk. NFMP  har her samlet en oversikt over de mest sentrale retningslinjer som er relevant for NGS-basert diagnostikk. 

=

Veiledere for implementering av NGS-basert diagnostikk
College of American Pathologists’ Laboratory Standards for Next-Generation Sequencing Clinical Tests   College of American Pathologists’ laboratoriestandard for NGS-baserte kliniske tester. Nyttig sjekkliste som omhandler de fleste viktige elementer ved innføring av NGS i klinisk diagnostikk; dokumentering, validering, kvalitetssikring, bruk av bekreftende tester, feillogger, oppgraderinger, tolkning og rapportering, tilfeldige funn, datalagring, sporbarhet, versjonsstyring og konfidensialitet ved dataoverføringer. 
Integration of next-generation sequencing in clinical diagnostic molecular pathology laboratories for analysis of solid tumours; an expert opinion on behalf of IQN Path ASB. Anbefalinger fra en europeisk ekspertgruppe i International Quality Network for Pathology (IQN Path). Ekspertgruppen definerer dette som en konsensusstandard. Publikasjonen gjelder først og fremst mutasjonsanalyse på solide tumorer og omhandler blant annet valg av teststrategi, implementering av tester i klinisk sammenheng, krav til materiale, dataanalyse og rapportering av resultat.
Veiledere for validering NGS-basert diagnostikk
Guidelines for Validation of Next-Generation Sequencing-Based Oncology Panels. A Joint Consensus Recommendation of the Association for Molecular Pathology and College of American Pathologists. Validering av NGS-baserte genpanel for kreftdiagnostikk Testing med bruk av genpanel er den er mest aktuelle strategien for diagnostisk bruk av NGS. Denne veileder gir grundig gjennomgang av krav for validering.
Standards and Guidelines for Validating Next-Generation Sequencing Bioinformatics Pipelines. A Joint Recommendation of the Association for Molecular Pathology and the College of American Pathologists Validering av NGS bioinformatikk pipelines for kreftdiagnostikk Veileder beskriver en  meget omfattende valideringsprosess for NGS bioinformatisk pipeline som vil være utfordrende å følge helt, men laboratorier bør  i størst mulig legge til grunn disse retningslinjene.
Veiledere for rapportering og tolkning av genetiske varianter i kreftdiagnostikk
Standards and Guidelines for the Interpretation and Reporting of Sequence Variants in Cancer: A Joint Consensus Recommendation of the Association for Molecular Pathology, American Society of Clinical Oncology, and College of American Pathologists.   Disse retningslinjene legger til grunn at kriterier som benyttes for tolkninger av varianter skal være evidensbaserte. Varianter klassifiseres etter klinisk betydning i et «fire tier» system.
ESMO Scale for Clinical Actionability of molecular Targets (ESCAT)   System for klassifisering av behandlingsrelevans for molekylære mål ESMO-gruppe som har utarbeidet en skala som de kaller ESCAT. Det er en tier-ranking med 5 klasser basert på kunnskapsbasert (evidens) klassifisering basert på klinisk actionability (behandlingsrelevans).  
Andre nyttige lenker for NGS-basert diagnostikk
https://oncologypro.esmo.org/Education-Library/Glossary-of-Precision-Medicine/ESMO-Precision-Medicine-Glossary   Ordforklaring for begreper i presisjonsmedisin  
Personal cancer genome reporter (PCGR) utviklet ved OUS     Verktøy for tolkning og rapportering av de ulike typer somatiske varianter som påvises i kreftsvulster (SNV/InDels og kopitallsendringer)  
Alissa Interpret for Molecular Pathology Sophia Genetics Illumina BaseSpace ThermoFisher IonTorrent   Lenker til eksempler på kommersielt tilgjengelige system for tolkning og rapportering av somatiske mutasjoner/genetiske endringer identifisert ved NGS.  

Nyttårshilsen fra styret i NMFP

Vi ser for oss et 2019 med fokus på nasjonalt samarbeid og fagutvikling for å styrke norsk molekylærpatologi! Styret i NMFP har lyst å dele noen betraktninger om året som er gått og også litt om hva vi håper kan komme i det nye året. Oppstartsmøtet høsten 2017 etterlot seg et inntrykk av mange miljøer med høyt engasjement og mye kompetanse spredt ut over det ganske land. Vi i molekylærpatologi jobber i ulike typer laboratorier; noen er store med mange ansatte mens andre driftes av relativt få personer. Noen labber ligger samlokalisert med patologiavdelingene, mens andre er lokalisert sammen med andre sykehuslaboratorier. Uansett organisering er det noen fellestrekk som er slående:

– – De fleste av våre analyser er på kreftsvulster

– – Fagområdet vårt utvikler seg raskt p.g.a. en eksplosiv metodeutvikling, økt kunnskapsnivå og mer målrettet molekylær behandling av mange kreftsvulster

– – Flere «nye» molekylære tester ønskes av klinikere innen nesten alle fagområder og overfor stadig flere større pasientgrupper

Vi erfarer nok alle problemer med «å få endene til å møtes» med en slik ekspansiv økning i aktivitet og at dagens refusjonsordninger ikke er tilpasset vårt fagfelt. Diagnostikk av tumorvev er grunnlaget for persontilpasset/presisjonsmedisin i kreftbehandlingen. For oss som jobber i molekylærpatologi er ikke «persontilpasset» medisin noe nytt konsept. Vi har allerede opparbeidet oss en betydelig kompetanse på å velge ut hvilke molekylære analyser som skal utføres/tilbys utfra klinikk og histopatologisk vurdering. Og ikke minst – molekylærpatologi er et fag som håndterer et stort spekter av prøvemateriale noe som forutsetter at våre analyser må ha protokoller som kan håndtere både celleaspirater, ferskt- og fiksertvev inklusivt blod- og benmargsprøver. For oss er det viktig å ha kontroll på prøvematerialet når vi vurderer analyseresultatene. Ofte må vi ta ut bare deler av et preparat (HE-blokk) ved makrodisseksjon for å sikre at prøvematerialet inneholder tilstrekkelig med kreftceller.

Vi ser at NGS blir en svært viktig metode for å kunne håndtere krav om mange genanalyser på kreft. Selv om NGS har etablert seg som en internasjonalt anerkjent metode i molekylær diagnostikk så er det fortsatt ingen nasjonal standard eller implementeringsplan for slike analyser slik at tilgang ser ut til å variere betydelig nasjonalt.

Styret har vi brukt oppstartsåret til å definere noen saker som vi tror det er viktige at NFMP tar tak i: – Nasjonalt samarbeid for å bidra til implementering, kompetanseutveksling, standardisering og kvalitetssikring av NGS baserte analyser – Fokus på takster og koder tilpasset molekylærpatologi

Dette ser vi på som en god start. Det er mange flere områder vi bør jobbe sammen på for å utvikle vår kompetanse, utvikle fagområdet og for å bidra mer inn i ulike nasjonale fora. Vi ønsker å jobbe for alle yrkesgrupper i vårt fagområde og sikre relevant tilleggsutdannelse for de yrkesgruppene som jobber innen molekylærpatologi. For å få til dette håper vi at mange vil bli med i foreningen og jobbe med oss for å bygge et sterkt og sammensveiset fagmiljø i molekylærpatologi i Norge. Første «kick off» i den sammengheng blir det kommende årsmøte i Trondheim 6. mars. Vi håper at så mange som mulig av dere kan bli med på årsmøtet– vi har satt sammen et spennende program! !

Godt nytt år og håper vi sees i Trondheim!             Beste hilsen Hege, På vegne av styret i NFMP

Registrering fagdag og årsmøte 6. mars 2019

Klikk HER for skjemaet

ÅRSMØTE 2019

Kjære medlemmer,

Fagdag og årsmøte i NFMP blir den 6. mars 2019, Scandic Lerkendal, Trondheim. Her kan du finne det foreløpige programmet.

De som har behov for overnatting skal bestille dette selv, prisen for overnatting er 1140 NOK. Bruk følgende kode ved bookingen BFMP060319 for å få avtalt pris. Prisen gjelder til 6. februar. (NB koden er ikke gyldig på nettsiden til Scandic Hotels. Gjestene må henvende seg til resepsjonen via e-post lerkendal@scandichotels.com eller telefon 21615101 for bestilling.) Påmeldingskjema finner du HER, for dere medlemmer vil prisen for denne fagdagen (inklusivt lunsj) være 750 NOK (1250 for ikke-medlemmer).

Godt nyttår,

Styre i NFMP

Avlysning årsmøte 2018

Kjære medlemmer,

Dessverre har det blitt slik at det blir vanskelig for oss å organisere årsmøte på Flesland den 14. november. Vi nylig beskjed at vi ikke kan få sponsing for møterom og lunsj slik som vi fikk i fjor. Vi får heller ikke invitert bedriftene pga de strenge reglene onkologisk forum har.

Beklager med seint beskjed men vi har blitt overrasket av disse nyhetene også. Hvis noen allerede har bestilt flybilletter som ikke vil bli refundert, gjerne tar kontakt med oss via emiel.janssen@nfmp.no

Vi har allerede nå begynt med organiserringen av et kombinert fagmøte + årsmøte 6. mars 2019 i Trondheim. Dette er da dagen før årsmøte i Den Norske Patologforeningen (DNP). Vi jobber tett sammen med de. Mer detaljer om plass (hvilket hotel) og programmet kommer snart.

Vi vil snart sende dere et nyhetsbrev med oversikt over alle saker vi har jobbet med pluss arbeidet som foregår i de forskjellige arbeidsgrupper.

Igjen vi beklager for den situasjonen som har oppstått, men ser frem til et godt årsmøte i 2019.

Mvh,

Styre NFMP

 

Styreleder i NFMP presenterte for Kreftforeningen, LMI og UiO

Styreleder i NFMP, Hege G. Russnes, har belyst utfordringer innen molekylærpatologi ved implementering av persontilpasset medisin for kreftpasienter i et frokostmøte arrangert hos Kreftforeningen i samarbeid med legemiddelindustrien og Universitetet i Oslo.

https://www.lmi.no/2018/05/29/persontilpasset-behandling-norge-henger-etter/

 

Lederpris til styremedlem i NFMP, Ying Chen

Styremedlem i NFMP og tidligere leder i DNP, Ying Chen, har mottar den høythengende oppmerksomheten “Årets lederpris” fra Den Norske Legeforeningen!

http://legeforeningen.no/Nyheter/2018/Prisdryss-til-leger/

Velkommen til NFMP

Velkommen til NFMP! Nettsiden til foreningen er endelig på plass og vi håper dette blir en nyttig side for oppdateringer og kommunikasjon mellom oss som er interessert i molekylær patologi i Norge. Hjemmesiden er under oppstart, men den blir gradvis mer informativ!

Vi ønsker alle som er interessert velkomne som medlemmer i foreningen, se egen fane for innmelding.

Har du tips til kurs, møter, litteratur eller andre ting du tror kan interessere medlemmer, så send oss veldig gjerne en mail på: emiel.janssen@nfmp.no

 

Dersom du ønsker å få beskjed ved nyheter så kan du abonnere ved å skrive inn epostadressen din under: